Van 22 maart 2017 tm 31 mei 2017 heb ik het Xebia Agile Champion programma doorlopen. Elke 2 weken had ik een dag training met de volgende onderwerpen:

programma

Mijn Samenvatting van deze training heb ik in mijn Logboek bijgehouden

 

Op dinsdag 28 februari heb ik een gastcollege Agile gegeven op het Windesheim in Almere. Het was een college voor 1e jaars studenten die slechts theoretische ervaring hadden in Agile (scrum guide) en het semester ervoor Prince 2 en waterval projecten hadden uitgevoerd. Kortom erg leuk om eens de andere kant te laten zien. Daarnaast super leuk dat ik 10 jaar na afstuderen aan de HVA (later over genomen door Windesheim) aan de andere kant van de zaal stond 🙂

Agile @Rabobank Hypotheken – 1.0

Augustus 2015 ben ik door mijn management voorgedragen om mee te doen aan de Rabobank Talentencoöperatie 2016. Op 19 januari 2016 ben ik gestart met de talenten coöperatie, een 1 jarig traject waarin ik na een voordracht door groep ICT, diverse afvalrondes en een eindgesprek gekozen ben om samen met 59 collega’s binnen de Rabobank mezelf beter te leren kennen op het gebied van Authenticiteit & Leiderschap; Zie hier voor het programma

TC-2016

Doel van het jaar voor mezelf was: Zelfinzicht.

Samenvatting van de uitkomsten wil ik graag delen:

Mijn top 5 gedragsvoorkeuren: Urgentie, Prestatiegericht, Veelvuldig veranderen, Veelvuldig interactie met anderen & veelzijdigheid.

DISC Score:

DrijfverenIndividualistisch: behoefte eigen lot te bepalen. Zelf kansen creëren, komen tot hoogst haalbare, vrijheid. Zakelijke: Toekomst georiënteerd. Gericht op efficiency, pragmatische aanpak, eigen verantwoordelijkheid. Intellectuele: Drang om te blijven leren, analyseren van complex domein, continue educatie.

Samenvatting Talentenanalyse:  Nick is sterk doelgericht en gelooft in het mobiliseren van de hulp van anderen om die doelen te bereiken. Hij verzamelt mensen om zich heen met aanvullende kwaliteiten. Hij zoekt zijn eigen oplossingen voor problemen, waarbij zijn onafhankelijke natuur naar boven komt. Nick wil gezien worden als iemand die op zichzelf vertrouwt en die bereid is de prijs voor succes te betalen. Hij moet leren zichzelf rust te gunnen. Nick is een zelfstarter die van nieuwe projecten houdt en het meest op zijn gemak is bij een breed scala aan activiteiten. Hij wil gezien worden als een winnaar en heeft een hekel aan verliezen en falen. Hij is geneigd veel en hard te werken aan zijn succes.

Doelstelling voor de toekomst:

Ik ben goed in korte termijn doelstellingen te bedenken en uit te voeren. Lange termijn doelstellingen kosten mij meer moeite om die scherp te krijgen.

Voor de korte termijn ben ik druk bezig om beter te kunnen delegeren ipv dingen zelf doen.

Voor de lange termijn wil ik me meer bezig gaan houden met team coaching. Hoe worden de teams high performing, wat kan ik doen om ze hierin te helpen. Ik ga hier binnen mijn huidig domein ervaring in opdoen waarmee ik dit in de toekomst wil toepassen in andere domeinen / omgevingen.

Na het afronden van het Young Professional Program binnen de Rabobank had ik de behoefte om mezelf te blijven ontwikkelen en meer te leren van de Rabobank. Johan van der Horst, een collega had dezelfde behoefte en samen zijn we opzoek gegaan naar een groep van 8.

In mei 2013 hebben wij het “Medior Professional Program” opgezet met als doel:

 • Wijzer worden binnen de Rabobank – leren van elkaars ervaringen binnen verschillende onderdelen van de Rabobank Groep. Hierdoor gericht initiatieven kunnen ondernemen buiten onze eigen ketens en zodoende de mobiliteit vergroten.
 • Intervisie & leren van elkaar – leren van elkaar en ervaringen uitwisselen. Zelfkennis vergroten en persoonlijke groei versnellen
 • Sociaal netwerk – Fun factor en jezelf openstellen randvoorwaardelijk voor een goed lopende netwerkgroep en overige doelen
 • Zichtbaarheid vergroten – Actief zijn en zichtbaarheid vergroten buiten eigen ketens. Een groep ‘high potentials’ trekt de aandacht

Door de drukte en hectiek van een ieder hebben wij als groep de keuze gemaakt om na ruim 2 jaar, in oktober 2015, te stoppen met het programma.

In deze 2 jaar hebben wij oa de volgende ervaringen gehad:

 • Elke 2 maanden intervisie
 • Gezamenlijk de cursus Leren Leiden (de baak) gevolgd
 • Wijnproeverij
 • Borrels
 • Kennismaken met MT: Coöperatie van Rabobank & de inhoud van een Lead BCM rol – Elze Vonk
 • Kennismaken met MT: Besturing van een IT Portfolio, IT programma & IT projecten – Dennis Janssen
 • Kennismaken met MT: Klantcontact binnen Rabobank- Mieke Groenewegen
 • Kennismaken met MT: Het hypotheekproces – Willem Oudijk
 • Kennismaken met MT: De rol van een CIO binnen de Rabobank – René Steenvoorden
 • Kennismaken met MT: Ontbijtsessie met de voorzitter van de RVB – Wiebe Draijer

In 2013 hebben we een pilot gehad met het werken in een ketenteam (featureteam):

Aanleiding: Binnen de vernieuwen financieren, wordt al geruime tijd gewerkt aan het realiseren van de nieuwe woonketen. Het werk in de verschillende onderdelen van de keten loopt niet altijd parallel en afstemming in de keten is vaak lastig en tijdsintensief. Dit zorgt voor een niet maximaal efficiënte samenwerking in de keten en een groot risico op rework op de verschillende onderdelen. Beoogd resultaat: Binnen de keten sneller & efficiënter op elkaar aansluiten waarmee we risico’s beperken in de tijdslijnen voor oplevering van de starterketen, stappen maken in zelfsturende keten teams & integratie tussen Bus Dev Ops bevorderen. Doel van Pilot: In een periode van 3 sprints, als ketenteam ervoor zorgen dat een eerste oplevering van een werkende keten gerealiseerd wordt zodat de klant & medewerker via het Wonen portaal inzicht krijgt in de huidige status van zijn hypotheek. Belangrijk is dat de onderlinge samenwerking ervoor zal moeten zorgen dat er sneller & efficiënter gerealiseerd zal gaan worden.

ketenteam

Conclusie:

 • (Fysieke) Aanwezigheid vanuit de gehele keten zorgt voor een beter resultaat.
 • In vroeg stadium discussies/feedback & afstemming zorgt voor minder rework.
 • Dedicated PO in team helpt het team aan focus en snelheid erin te houden.
 • Het team zelf scope (van sprints) laten bepalen waarop ambitie uitgesproken wordt werkt beter dan dit op te leggen.
 • Bemensing van het ketenteam moet je uitlijnen op de beoogde scope.
 • Voorbereiding had beter gekund, maar als we niet gestart waren dan waren we nog steeds met de voorbereiding bezig.

Hier een video van de eerste sprint

Als afsluiting van het Rabobank Young Professional Program hebben wij als groep een opdracht bij de partnerbank Zanaco in Zambia uitgevoerd. In 2 maanden tijd zijn we met 2 groepen 5 weken onsite geweest. Het belangrijkste doel van het traject was het implementeren van een IT servicedesk volgens ITIL.Voor Zanaco een eerste ervaring met Agile projecten 🙂

Binnen de rabobank hebben wij regulier updates gegeven middels filmpjes:
Film 1
Film 2
Film 3

Uiteindelijk ook een eindpresentatie aan MT, stakeholders en geïnteresseerde:
Zanaco-Presentatie