In 2013 hebben we een pilot gehad met het werken in een ketenteam (featureteam):

Aanleiding: Binnen de vernieuwen financieren, wordt al geruime tijd gewerkt aan het realiseren van de nieuwe woonketen. Het werk in de verschillende onderdelen van de keten loopt niet altijd parallel en afstemming in de keten is vaak lastig en tijdsintensief. Dit zorgt voor een niet maximaal efficiënte samenwerking in de keten en een groot risico op rework op de verschillende onderdelen. Beoogd resultaat: Binnen de keten sneller & efficiënter op elkaar aansluiten waarmee we risico’s beperken in de tijdslijnen voor oplevering van de starterketen, stappen maken in zelfsturende keten teams & integratie tussen Bus Dev Ops bevorderen. Doel van Pilot: In een periode van 3 sprints, als ketenteam ervoor zorgen dat een eerste oplevering van een werkende keten gerealiseerd wordt zodat de klant & medewerker via het Wonen portaal inzicht krijgt in de huidige status van zijn hypotheek. Belangrijk is dat de onderlinge samenwerking ervoor zal moeten zorgen dat er sneller & efficiënter gerealiseerd zal gaan worden.

ketenteam

Conclusie:

  • (Fysieke) Aanwezigheid vanuit de gehele keten zorgt voor een beter resultaat.
  • In vroeg stadium discussies/feedback & afstemming zorgt voor minder rework.
  • Dedicated PO in team helpt het team aan focus en snelheid erin te houden.
  • Het team zelf scope (van sprints) laten bepalen waarop ambitie uitgesproken wordt werkt beter dan dit op te leggen.
  • Bemensing van het ketenteam moet je uitlijnen op de beoogde scope.
  • Voorbereiding had beter gekund, maar als we niet gestart waren dan waren we nog steeds met de voorbereiding bezig.

Hier een video van de eerste sprint